Paleoweb.net (“paleoweb.net”) vận hành trang web Paleoweb.net và có thể vận hành các trang web khác. Chính sách của Paleoweb.net là tôn trọng quyền riêng tư của bạn về bất kỳ thông tin nào chúng tôi có thể thu thập khi vận hành trang web của mình.

Khách truy cập trang web

Giống như hầu hết các nhà điều hành trang web, Paleoweb.net thu thập thông tin không nhận dạng cá nhân thuộc loại trình duyệt web và máy chủ thường cung cấp, chẳng hạn như loại trình duyệt, tùy chọn ngôn ngữ, trang web giới thiệu cũng như ngày và giờ của mỗi yêu cầu của khách truy cập. Mục đích của Paleoweb.net trong việc thu thập thông tin phi nhận dạng cá nhân là để hiểu rõ hơn cách khách truy cập Paleoweb.net sử dụng trang web của nó. Đôi khi, Paleoweb.net có thể tiết lộ thông tin không nhận dạng cá nhân ở dạng tổng hợp, ví dụ: bằng cách xuất bản báo cáo về xu hướng sử dụng trang web của mình.

Paleoweb.net cũng thu thập thông tin có khả năng nhận dạng cá nhân như địa chỉ Giao thức Internet (IP) đối với người dùng đã đăng nhập và đối với người dùng để lại nhận xét trên các blog/trang web của trang web Paleoweb.net. Paleoweb.net chỉ tiết lộ địa chỉ IP của người dùng và người bình luận đã đăng nhập trong cùng trường hợp sử dụng và tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân như được mô tả bên dưới, ngoại trừ địa chỉ IP và địa chỉ email của người bình luận được hiển thị và tiết lộ cho quản trị viên của blog/trang web nơi bình luận đã được để lại.

Thu thập thông tin nhận dạng cá nhân

Một số khách truy cập vào các trang web Paleoweb.net chọn tương tác với Paleoweb.net theo những cách yêu cầu Paleoweb.net thu thập thông tin nhận dạng cá nhân. Lượng và loại thông tin mà Paleoweb.net thu thập tùy thuộc vào bản chất của sự tương tác. Ví dụ: chúng tôi yêu cầu khách truy cập đăng ký tại trang web Paleoweb.net cung cấp tên người dùng và địa chỉ email. Những người tham gia giao dịch với Paleoweb.net được yêu cầu cung cấp thông tin bổ sung, bao gồm cả thông tin cá nhân và thông tin tài chính cần thiết để xử lý các giao dịch đó. Trong mỗi trường hợp, Paleoweb.net chỉ thu thập những thông tin đó trong chừng mực cần thiết hoặc phù hợp để thực hiện mục đích tương tác của khách truy cập với Paleoweb.net. Paleoweb.net không tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân ngoài những thông tin được mô tả bên dưới. Và khách truy cập luôn có thể từ chối cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân với cảnh báo trước rằng điều đó có thể ngăn họ tham gia vào một số hoạt động nhất định liên quan đến trang web.

Thống kê tổng hợp

Paleoweb.net có thể thu thập số liệu thống kê về hành vi của khách truy cập vào trang web của mình. Paleoweb.net có thể hiển thị công khai thông tin này hoặc cung cấp thông tin đó cho người khác. Tuy nhiên, Paleoweb.net không tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân ngoài những thông tin được mô tả bên dưới.

Bảo vệ một số thông tin nhận dạng cá nhân

Paleoweb.net chỉ tiết lộ thông tin có khả năng nhận dạng cá nhân và nhận dạng cá nhân cho những nhân viên, nhà thầu và tổ chức liên kết của mình mà (i) cần biết thông tin đó để xử lý thông tin đó thay mặt Paleoweb.net hoặc để cung cấp các dịch vụ có sẵn tại Paleoweb.net các trang web .net và (ii) đã đồng ý không tiết lộ thông tin đó cho người khác. Một số nhân viên, nhà thầu và tổ chức liên kết đó có thể ở bên ngoài quốc gia của bạn; bằng cách sử dụng các trang web Paleoweb.net, bạn đồng ý chuyển những thông tin đó cho họ. Paleoweb.net sẽ không thuê hoặc bán thông tin có khả năng nhận dạng cá nhân và nhận dạng cá nhân cho bất kỳ ai. Ngoài các nhân viên, nhà thầu và tổ chức liên kết của mình, như được mô tả ở trên, Paleoweb.net chỉ tiết lộ thông tin có khả năng nhận dạng cá nhân và nhận dạng cá nhân để đáp lại trát đòi hầu tòa, lệnh của tòa án hoặc yêu cầu khác của chính phủ hoặc khi Paleoweb.net tin vào điều tốt tin rằng việc tiết lộ là cần thiết một cách hợp lý để bảo vệ tài sản hoặc quyền của Paleoweb.net, bên thứ ba hoặc công chúng nói chung. Nếu bạn là người dùng đã đăng ký của trang web Paleoweb.net và đã cung cấp địa chỉ email của mình, Paleoweb.net đôi khi có thể gửi cho bạn một email để thông báo cho bạn về các tính năng mới, thu hút phản hồi của bạn hoặc chỉ giúp bạn cập nhật những gì đang diễn ra với Paleoweb.net và các sản phẩm của chúng tôi. Nếu bạn gửi yêu cầu cho chúng tôi (ví dụ: qua email hoặc qua một trong các cơ chế phản hồi của chúng tôi), chúng tôi có quyền xuất bản yêu cầu đó để giúp chúng tôi làm rõ hoặc phản hồi yêu cầu của bạn hoặc giúp chúng tôi hỗ trợ những người dùng khác. Paleoweb.net thực hiện mọi biện pháp cần thiết một cách hợp lý để bảo vệ khỏi việc truy cập, sử dụng, thay đổi hoặc phá hủy trái phép thông tin có khả năng nhận dạng cá nhân và nhận dạng cá nhân.

Bánh quy

Cookie là một chuỗi thông tin mà một trang web lưu trữ trên máy tính của khách truy cập và trình duyệt của khách truy cập cung cấp cho trang web mỗi khi khách truy cập quay lại. Paleoweb.net sử dụng cookie để giúp Paleoweb.net xác định và theo dõi khách truy cập, việc sử dụng trang web Paleoweb.net và tùy chọn truy cập trang web của họ. Khách truy cập Paleoweb.net không muốn đặt cookie trên máy tính của họ nên đặt trình duyệt của họ từ chối cookie trước khi sử dụng các trang web Paleoweb.net, với nhược điểm là một số tính năng nhất định của trang web Paleoweb.net có thể không hoạt động bình thường nếu không có sự trợ giúp của cookie.

Chuyển nhượng doanh nghiệp

Nếu Paleoweb.net hoặc về cơ bản toàn bộ tài sản của nó được mua lại hoặc trong trường hợp hiếm xảy ra là Paleoweb.net ngừng hoạt động hoặc phá sản, thông tin người dùng sẽ là một trong những tài sản được chuyển nhượng hoặc mua lại bởi bên thứ ba. Bạn thừa nhận rằng việc chuyển giao như vậy có thể xảy ra và bất kỳ người mua nào của paloweb.net đều có thể tiếp tục sử dụng thông tin cá nhân của bạn như được quy định trong chính sách này.

Quảng cáo

Quảng cáo xuất hiện trên bất kỳ trang web nào của chúng tôi có thể được phân phối tới người dùng bởi các đối tác quảng cáo, những người có thể đặt cookie. Những cookie này cho phép máy chủ quảng cáo nhận ra máy tính của bạn mỗi khi họ gửi cho bạn quảng cáo trực tuyến để tổng hợp thông tin về bạn hoặc những người khác sử dụng máy tính của bạn. Thông tin này cho phép các mạng quảng cáo, trong số những thứ khác, phân phối các quảng cáo được nhắm mục tiêu mà họ tin rằng bạn sẽ quan tâm nhất. Chính sách quyền riêng tư này bao gồm việc sử dụng cookie của Paleoweb.net và không bao gồm việc sử dụng cookie của bất kỳ nhà quảng cáo nào.

Thay đổi chính sách quyền riêng tư

Mặc dù hầu hết các thay đổi có thể là nhỏ, nhưng đôi khi, Paleoweb.net có thể thay đổi Chính sách quyền riêng tư của mình và theo quyết định riêng của Paleoweb.net. Paleoweb.net khuyến khích khách truy cập thường xuyên kiểm tra trang này để biết bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách quyền riêng tư của trang. Nếu bạn có tài khoản trang web Paleoweb.net, bạn cũng có thể nhận được cảnh báo thông báo cho bạn về những thay đổi này. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web này sau bất kỳ thay đổi nào trong Chính sách quyền riêng tư này sẽ cấu thành sự chấp nhận của bạn đối với thay đổi đó.